Bezpečnostní informace

 

Upozornění

 

Bude-li jako zdroj světla použita čajová svíčka (otevřený oheň), pak neumisťujte lampu do blízkosti hořlavých materiálů (záclony atd.) a do míst kde by mohlo dojít k manipulaci dítětem. Pozor, keramika se zahřívá. Nepoužívejte nikdy jiné než předepsané svíčky.

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu